top of page
  • 作家相片wahcandy

231210 主日崇拜講道重溫231210 場刊
.pdf
下載 PDF • 512KB

231210 Sermon
.pdf
下載 PDF • 1.69MB

講題:放過

講員:何鴻恩弟兄

 

講道大綱:

引言:永不寬恕,永不忘記?(Never Forgive, Never Forget?)

 

(一) 「放過唔到」

1) 好受傷

2) 不需負責 (傳7:15)                       

 

(二) 「唔放過唔得!」

1) 承擔不起 (太6:15)

2) 苦毒 (來12:15下)

 

(三) 「咁點放過?」

1) 承認自己的弱處 (林後12:9上)

2) 代入法 (路23:34上)

 

總結:捉緊 VS 放過

22 次查看0 則留言

Comments


bottom of page